Mal Dunna - Jagath Karunajeewa & Samitha


Mal Dunna - Jagath Karunajeewa & Samitha


 

Song - Maldunna
Artist - Jagath ft Samitha
Music: Jagath Karunajeewa
Directed By - Chamusri (Chamara Weerasinghe)
Evolution F I L M S Production

Mal Dunna - Jagath Karunajeewa & Samitha - Ori - DVD Video

Mal Dunna - Jagath Karunajeewa & Samitha - Ori - HD 1280*720 Video

Mal Dunna - Jagath Karunajeewa & Samitha - Ori - HD 1920*1020 Video