Meth Budu (Sansaraye Hati) - Iraj & Peshala


Meth Budu (Sansaraye Hati) - Iraj & Peshala


 

Music by - Iraj & Peshala
Lyrics by - Wasantha Dukgannarala
Video by - Thaala Roopa Revolution

Meth Budu (Sansaaraye Hati) - Iraj & Peshala - Ori - HD 1920*1080 Video

Meth Budu (Sansaaraye Hati) - Iraj & Peshala - Ori - HD 1280*720 Video